5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Berkay Yayınları 4. Ünite Ürettiklerimiz Sayfa 70 Değerlendirme Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Ürettiklerimiz Değerlendirme Soruları ve Cevapları
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Berkay Yayınları
 4. Ünite Ürettiklerimiz Sayfa 70 Değerlendirme Soruları ve Cevapları

Değerlendirme
A) Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini yazınız.
(D) Ekonomik faaliyetler meslek seçimini etkiler.
(D) Ülkemiz sahip olduğu coğrafi özellikler itibariyle turizm faaliyetlerine çok uygundur.
(Y) Ülkemizde yayla turizmi ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi’nde yapılır.
(D) Ülkemizde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği en fazla Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılır.
(D Tarımsal ürün ihtiyacımızın önemli bir kısmı Akdeniz Bölgesi’nden karşılanır.
(Y) Ülkemizde sanayi üretiminin önemli bir kısmı Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleştirilir.
(Y) Marmara Bölgesi, ihracat rakamları bakımından ülke ekonomisinde ikinci sırada yer alır.
(D) Ekonomik kalkınmada girişimci insanların rolü göz ardı edilemez.

B) Yaşadığınız bölgedeki ekonomik faaliyetleri aşağıdaki başlıkların altına yazınız.