5.SINIF BERKAY YAYINLARI SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI,SAYFA 54-Değerlendirme

Değerlendirme
A. Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini yazınız.

(Y) Kabartma haritada yüksek dağlar sarı renkle gösterilir.
(D) Yaşadığınız bölgenin iklimi, o bölgedeki tarımsal üretimi etkiler.
(D) Her bölgede nüfusun yoğun olduğu iller vardır.
(D) insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için doğal ortamı değiştirirler.
(Y) Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afet seldir.
(Y) Deprem sırasında hemen bina dışına kaçmalıyız.
(D) Ülkemizin büyük bir bölümü 1,2 ve 3. deprem kuşağında yer alır.
(D) Türkü, şiir, efsane ve destanlardan bir bölgedeki doğal afetler hakkında bilgi edinebiliriz.
(Y) Ülkemizde meydana gelen depremlerde can kaybının fazla olmasında insan etkisi azdır.
(D) Doğal afetler konusunda insanların bilinçlenmesi meydana gelecek zararları en aza indirir.


B. İklimin insan yaşamına etkilerini, yaşadığınız bölgeden üç örnek vererek açıklayınız.
1) Turizm faaliyetlerinin üzerinde etkilidir.Marmara Bölgesinde iklim elverişli olduğu için her mevsim özellikle yazın turist sayısı fazla olur.
2) Tarım faaliyetlerini ve ürün çeşitliliği üzerinde etkilidir.Marmara Bölgesinde iklime bağlı olarak 4 mevsimde ürün yetiştirilir.
3) Sanayinin dağılışında iklimin etkisi oldukça fazladır.Marmara Bölgesinde iklim şartları elverişli olduğu için bir çok sanayi merkezi bu bölgededir.
C. Ülkemizde depreme bağlı olarak meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirebilmek için alınması gereken beş önlemi önem sırasına göre aşağıya yazınız.
Yerleşim alanlarınıfay hatları üzerine kurmamalıyız.
Yapılarda depreme dayanıklı malzeme kullanılmalıyız.
Bina inşa edilecek alanların zeminlerinde etüt çalışması yapmalıyız.
Depreme karşı hazırlıklı olmalı ve sigorta yaptırmalıyız.

Deprem sonrası hasarı en aza indirgemek için afet koordinasyon merkezleri kurmalıyız.