5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ SINIFI I. DÖNEM II. SINAVI CEVAP ANAHTARI


ADI :
……………………………….ORTAOKULU

SOYADI: 
SOSYAL BİLGİLER DERSİ
SINIFI : 5 /         NO:
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
I. DÖNEM II. SINAVI CEVAP ANAHTARI
A ) Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına (Y) harfi koyunuz.(40 Puan)
( Y )   İç Anadolu bölgesinde en çok fıstık,karpuz ve kırmızı mercimek yetişir.
( D )   Van gölü ülkemizin en büyük gölüdür
( Y )   Güneydoğudaki en önemli volkanik dağ Aladağ’dır.
( D )  Çığ doğal bir afettir
(  D)   Karasal  iklim sıcak ve kuraktır
(  Y )   İklim kısa süreli hava olayıdır
(  D )   Zarara  ve can kaybına neden olan büyük ateşlere yangın denir.  
(  Y )   Uşak’da görülen iklim tipi Karadeniz iklimidir
(  Y )   Ülkemizde nüfusu en az olan il İstanbul’dur.
D )   Kayısı en çok Doğu Anadolu’da yetişir

B) Aşağıdaki testleri çözünüz(10x6=60 Puan)

SORU 1  )   Karadeniz Bölgesi ülkemizdeki orman varlığı bakımından ilk sırada yer alır. Ancak ülkemizde görülen orman yangınlarının büyük bir kısmı Akdeniz Bölgesi’nde ortaya çıkmaktadır. Bu duruma; Karadeniz Bölgesi’nin hangi özelliğinin sebep olduğu söylenebilir?
A) Dağlık bir bölge olması
B) Her mevsiminin yağışlı olması
C) Ekonomisinin orman ürünlerine dayanması
D) Deniz kenarında olması

 SORU 2. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi ülkemizde görülmez?
 
A)  Muson İklimi       
B)  Akdeniz İklimi     
C)  Karadeniz  İklimi     
D)  Karasal İklim

SORU 3.  Dağlık alanlarda yoğun kar yağışından dolayı yamaçlarda tutunamayan kar kütleleri bulunduğu yerden koparak yuvarlanır yuvarlandıkça büyür ve çığ oluşur. Buna göre, aşağıdaki illerimizden hangisinde çığ görülme ihtimali daha azdır?
A) Erzurum
B) Kars
C) Mersin
D) Hakkari

SORU: 4 )   
• Mantı Kayseri’ye ait bir yemektir.
 • Kaymağı ile ünlü ilimiz Uşak’tır.
 • Baklava denilince Gaziantep akla gelir.
• Etli ekmek İzmir yöresine ait bir yiyecektir.
Yukarıda doğru bilgilerin karşısına (D), yanlış bilgilerin karşısına (Y) konulacaktır. Buna göre doğru işaretleme hangi seçenekte verilmiştir?
A) D, Y, D, Y
B) Y, D, Y, D
C) D, D, Y, Y
D) Y, Y, D, D

SORU 5)Aşağıdakilerden hangisinin üzerinde iklimin etkisi görülmez?
A) Hayvancılık
B) Turizm
C) Tarım
D) Madencilik

SORU 6)   Nüfus yoğunluğu bakımından en kalabalık ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İstanbul            
  B) Ankara               
  C) İzmir                
  D) Bursa

SORU  7 ) Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Ege bölgesinde yetişmez?
 A) Zeytin           
 B) Çay   
 C) İncir               
 D) Tütün


SORU: 8) Aşağıdaki yerlerin hangisinde daha çok insan emeği kullanılmaktadır?
A)Buğday tarlası
B)Turistik otel
C)Taş kömürü madeni
D)Tekstil fabrikası


SORU-9) Ben Merve , her mevsim bol yağış alan, kışların ılık geçtiği bir bölgede yaşıyorum. Babamın tayini çıktığı için kışların oldukça sert ve soğuk geçtiği ortalama yükseltisi fazla olan bir şehre taşınacağız.
Merve’nin aşağıdaki şehirlerden hangisine taşınacaktır?

A- İzmir                       
B- Konya              
C- Trabzon                 
D- Kars

SORU:10-  İnsanlar yerleşip şehir kurmak için aşağıdaki yerlerden hangisini tercih  etmezler?
A- Deniz Kıyılarını                                        
B- Dağların zirveleri    
C- Düz ve verimli topraklar                         
D- İklimin elverişli yerleri

                                                                                             BAŞARILAR