5.Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları sayfa 90

5.Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları
sayfa 90

3. ÜNİTEDEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
1. Sprey kutularının aşırı ısındığında patlaması gazların genleşmesine
bir örnektir. D
2. Sıcaklığı ölçen aletlere termometre denir. D
3. Isının akış yönü soğuktan sıcağa doğrudur. Y
4. Kaynama her sıcaklıkta, buharlaşma ise belli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Y
5. Gaz hâlindeki bir maddenin ısı vererek direkt katı hâle gelmesine
kırağılaşma denir. D
6. Madde buharlaşırken ortamdan ısı alır. D
7. Katı madde ısı vererek sıvı hâle geçer. D
8. Kaynama, hızlı buharlaşmadır. D
9. Toprak testiler gözenekleri sayesinde suyu soğutur. D
10.
Maddeye verdiğimiz ısı miktarını artırırsak sıcaklık da o oranda düşer.  Y


B. Aşağıdaki kavramları, başlarındaki harfleri yazarak onları tanımlayan açıklamalarla örnekteki gibi eşleştirelim.
Kavramlar

Açıklamalar

a. ısınma
c
Sıvı maddelerin ısı kaybederek katı hâle geçmesi
b. soğuma
a
Bir maddenin ısı alarak sıcaklığının artması
c. donma
b
Bir maddenin ısı kaybederek sıcaklığının düşmesi
ç. erime
d
Gaz hâlindeki bir maddenin ısı kaybederek sıvı hâline geçmesi
d. yoğuşma
f
Sıvının hızlı buharlaşması
e.süblimleşme
Katı maddelerin ısı alarak sıvı hâle geçmesi durumu
f. kaynama
e
Katı maddenin ısı alarak gaz hâline geçmesi