7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 53 Değişen Kurumlarıyla Osmanlı

7. Sınıf Ekoyay Yayınları Değişen Kurumlarıyla Osmanlı
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ekoyay  Yayınları 
3. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 53 
Değişen Kurumlarıyla Osmanlı 23. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Değişen Kurumlarıyla Osmanlı

Aşağıdaki tabloyu 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan değişiklikleri araştırarak doldurunuz.

Eğitim : Batılılaşmaya ve kültürel faaliyetlere önem verilmiştir. Medreselerin yanında Avrupa tarzında eğitim kurumları açılmış, bu dönemde İstanbul’da ilköğretim zorunlu hale getirilmiştir. Avrupa’ya öğrenci gönderilerek bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi amaçlanmıştır. Resim sanatına önem verilmiş, padişah kendi resmini yaptırmıştır.
Ekonomi: Maliye Bakanlığı kuruldu.  Bazı vergiler kaldırılmıştır.Borçlar tahsil edilmeye çalışılmıştır. 
Ulaşım: Yol yapımına önem verilmiştir. İlk demiryolu kurulmuştur.İstanbulda tramvay hizmete girmiştir.Vapurlar çalışmaya başlamıştır.
Askerî: Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.Nizam-ı Cedid kuruldu.Ordunun eğitim şekli değişti.Ordu beş ordu şeklinde teşkilatlandırıldı.Askerlik süresi beş yıl olarak belirlendi.
Haberleşme: Haberleşme alanında ilk olarak İstanbul ve İzmir arasında posta hizmeti başlatılmıştı. 1841 yılında Posta Teşkilatı'nın kurulması ile yenilikler yapılmaya çalışıldı. Osmanlı Devleti'nde ilk telefon hattı 1881'de Galata ve Eminönü arasında kuruldu. Kırım Savaşından sonra hızlı bir şekilde İstanbul- Anadolu-Mısır arasında karadan ve denizden telgraf hatları döşendi.

Basın:Matbaa sayesinde çok ve çeşitli kitaplar basıldı ve çok sayıda eser Türkçeye çevrildi.
Osmanlı’daki gazetecilik ve dergicilik faaliyetleri arttı.Osmanlı Devleti’nin ilk resmi gazetesi çıkarıldı.Ayrıca  birçok özel gazete ve mecmualar da yayına girdi.