7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 52 Seyyahların Gözünden İstanbul

7. Sınıf Ekoyay Yayınları Seyyahların Gözünden İstanbul
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ekoyay  Yayınları 
3. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 52 Seyyahların Gözünden İstanbul 
22. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Seyyahların Gözünden İstanbul
Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Metinlerin altında yer alan soruları cevaplayınız.
Metinlerde Türklerin hangi karakteristik özelliklerinden bahsedilmektedir?
Cevap: Konuşmada incelik,sadelik,dürüstlük,yaşlılara hürmet,liyakat,
temiz olma,kahveye düşkünlük,yer sofrası kullanmları. 
Metinlerde Türk kültürünün hangi öğelerinden söz edilmektedir?
Cevap: Yemek yeme adabı, Türk Kahvesi,Türk hamamı, büyüğe saygı,

Metinlerden hangisi daha çok dikkatinizi çekti? Neden?
Cevap: Metinlerde en çok asaletli Türk kızlarının alçakgönüllü olmaları dikkatimi çekti.