9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB, SAYFA 117

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,
SAYFA 117

8.Hikaye yazma süreci ile ilgili verilen basamakları önceliklerine göre sıralayınız.


 • Kişileri ve metindeki işlevlerini belirleme
 • Olay örgüsünü ve çatışmaları belirleme
 • Plan doğrultusunda metni yazma
 • Yazım ve noktalama hatalarını düzeltme
 • Yazılan metni paylaşma
9. B

10. Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelimeleri eklerine ayırarak eklerin işlevlerini bulunuz.
 • yaşlarına > yaş : isim kök , -lar : çoğul eki ,  -ı : iyelik eki , -n : kaynaştırma   -a : yönelme hal eki
 • seslendi > ses : isim kök , -len : isimden fiil yapım eki -di:geçmiş zaman eki 
 • ağarmadan > ak : isim kök , -ar : isimden fiil yapım eki , -madan : zarf fiil eki 
 • çıkmaya > çık- : fiil kök  , -ma : isim-fiil eki , 
 • -y : kaynaştırma eki ,  -a : yönelme hal eki
 • dalgın > dal- : fiil kök  , -gın : fiilden isim yapım eki
 • başladı > baş: isim kök , -la : isimden fiil yapım eki , -dı : görülen geçmiş zaman eki 
 • süre> sür- : fiil kök  , -e : fiilden isim yapım eki
 • düzeliyor > düz : isim kök , -el : isimden fiil yapım eki , (i)yor : şimdiki zaman eki
 • toplantı > top : isim kök , -lan : isimden fiil yapım eki , -tı : fiilden isim yapım eki
 • karşılaştık > karşı : isim kök , -laş : isimden fiil yapım eki ;  -tı : görülen geçmiş zaman eki , -k : 1.çoğul şahıs eki


  11.NOKTALAMA İŞARETLERİNİN HAYATTAKİ ,KONUŞMADAKİ YAZMADA İŞLEVİ VE ÖNEMİ NEDİR ?

  KISA CEVABI İÇİN 👉TIKLAYINIZ