9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,SAYFA 129 HAZIRLIK

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,SAYFA 129
HAZIRLIK

1.Aşağıda verilen iki metni dil ve anlatım yönüyle karşılaştrınız. İki metindeki benzerlik ve farklılıkları belirleyiniz..  • "Ne İçindeyim Zamanın " adlı şiirde dil şiirsel işlevde kullanılmıştır."Osmanlı İmparatorluğu’nun Üçüncü Yüzyılında Mimar Sinan Devri" adlı metinde ise dil göndergesel işlevdedir.
  • Şiirde estetik bir zevk amaçlanmış , düzyazıda ise bilgi vermek amaçlandığından bu amaca uygun bir dil kullanılmıştır.
  • Şiirde kullanılan dil imgeler , semboller ve mecazlarla yüklü  edebi bir dildir  , düzyazıda ise imgesel ve sembolik bir anlatım yoktur.