doğal afetin toplum hayatı üzerindeki etkileri kısaca

   C. Yaptığınız çalışmadan yola çıkarak doğal afetin toplum hayatı üzerindeki etkilerini örneklerle aşa­ğıya yazınız.

 Doğal afetler toplum üzerinde  sarsıcı ve travmatik etkilere neden olurlar. Bir çok afet insanların yaşadıkları ortamın yıkımına yol açtıkları için tüm bireyler  açısından da korkutucudur. Toplumu tümüyle etkileyen afetlerde özellikle  çocuklarda güvenlik duyularının sarsılmasına neden olur.

      Afetlerin doğurduğu sonuçlara bakıldığında en başta can ve mal kaybına neden olurlar. Doğal afetlerde toplum birbirine kenetlenmeli zorda kalanlara yardım seferberliği ilan edilmelidir. Birlik ve beraberliğe bir toplum en çok da afet zamanlarında ihtiyaç duyulur.