ELHAN-I ŞİTA (KIŞ EZGİLERİ) ŞİİRİNDE PARNASİZM VE SEMBOLİZME AİT UNSURLAR NELERDİR ?

ELHAN-I ŞİTA (KIŞ EZGİLERİ) ŞİİRİNDE PARNASİZM VE SEMBOLİZME AİT UNSURLAR NELERDİR ?


Cenap Şehabettin Sembolizm akımının edebiyatımızdaki  ilk uygulayıcısıdır. Elhan-ı Şita adlı şiirinde parnasizm ve sembolizm akımına ait unsurlar vardır.

ELHAN-I ŞİTA ŞİİRİNDE PARNASİZME AİT UNSURLAR 


  • Elhan-ı Şita şiirinde tabiatla ilgili ifadeler betimlenerek verilmiştir.Bu özellik resim sanatıyla ilişkilendirilebilir.Bu bakımdan şiir parnasizm akımıyla ilişkilendirilebilir.


ELHAN-I ŞİTA ŞİİRİNDE SEMBOLİZME  AİT UNSURLAR 
  • İmgelerle yüklü örtük bir dil kullanılması
  • Okurun duygularına sembollerle seslenmeyi ve insanın hayal gücünü harekete geçirmeyi amaçlaması
  • Müzikaliteye önem verilmesi