Felatun Beyle Rakım Efendi romanıyla yazarı arasında ilişki nedir ?

Felatun Beyle Rakım Efendi romanıyla yazarı arasında ilişki nedir ?


FELATUN BEY'LE RAKIM EFENDİ romanı Ahmet Mithat Efendinin sanat anlayışını yansıtan güzel bir örnek...Sanatı toplum için yapan yazar  , düşüncelerini halka ifade etmek için bir araç olarak kullandığı romanı eğitici bir unsur olarak görmüştür. Anlatma tekniğini kullandığı bu eserinde yazar, halka sunmak istediği düşüncelerini Rakım Beyin ağzından vermiştir.Bu duruma bakacak olursak yazar bu romanda bir nevi kendini anlatmıştır.Belki de bundan dolayı olayların geçmişini ve geleceğini bilmektedir ve hakim bir bakışla esere dahil durumdadır.