Felsefe nedir?

Felsefe nedir?

Philo: sevgisi
Sophia: bilgelik
Philosophia: bilgelik sevgisi
Varlık,bilgi ve değerler üzerine yapılan birleştirici ve bütünleyici yorumlardır.