Felsefenin Farklı Tanımlarının Nedenleri

Felsefenin Farklı Tanımlarının Nedenleri

üHer çağın bilgi birikimi ve koşullarının farklılığı,
üFilozofların ilgilendiği konuların çeşitliliği,
üTarihsel süreç içinde felsefeye farklı amaç ve işlevler yüklenmesi,
üMetafizik konularla ilgilenmesi.