Hatıra yazılarının edebi dönemleri ve edebî akımları anlamada nasıl bir fayda sağlayacağını açıklayınız.

Hatıra yazılarının edebi dönemleri  ve edebî akımları anlamada nasıl bir fayda sağlayacağını açıklayınız.