MENSUR ŞİİR TÜRÜNDE ESER VEREN SANATÇILAR KİMLERDİR ?

MENSUR ŞİİR TÜRÜNDE ESER VEREN SANATÇILAR KİMLERDİR ?

Servetifünun döneminde mensur şiir türünde eser veren sanatçılar şunlardır :

  • Halit Ziya Uşaklıgil 
  • Mehmet Rauf
  • Hüseyin Cahit Yalçın
  • Ahmet Hikmet Müftüoğlu
  • Celal Sahir (Erozan)
  • Faik Ali