MENSUR ŞİİRİN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ NELERDİR ?,MADDELER HALİNDE

MENSUR ŞİİRİN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ
MENSUR ŞİİRİN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ NELERDİR ?,MADDELER HALİNDE


  • Fransız edebiyatının etkisi
  • Şairane söyleyişin amaçlanması
  • Servet-i Fünûncuların şiir cümlesini bir dizeden başlatıp daha sonraki dizelere, hatta şiirin bütününe yayması (anjambman yapması) sonucunda nazmın nesre ve konuşma diline yaklaştırılması sağlanmıştır. Bu da şiirle düz yazı arasında bir tür sayılan mensur şiirin doğmasına yol açmıştır.