MENSUR ŞİİRİN ŞİİRE BENZEYEN ÖZELLİKLERİ

MENSUR ŞİİRİN ŞİİRE  BENZEYEN ÖZELLİKLERİ 
Ses, söyleyiş ve tema bakımından benzerlik vardır. 

NESRE (DÜZYAZIYA)  BENZEYEN ÖZELLİKLERİ
  •  Mensur şiir düz yazı yapısına sahiptir. Temel birimi cümledir.
  • Düzyazıda olduğu gibi şiire göre sanatçı duygularını ve 
  • düşüncelerini daha kolay ifade edebilir.
 EK TABLO:
ŞİİR-MENSUR ŞİİR DÜZYAZI KARŞILAŞTIRMASIşiir

Mensur şiir

Düz yazı


§  Dize, beyit, bend gibi nazım birimlerinden oluşur.
§  Ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı ögeler kullanılır.
§  Farklı nazım biçimleri kullanılır.

§  Temel birimi cümledir
§  Ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı ögeler kullanılmaz.
§  Sanatçının duygularını daha rahat ifade ettiği düzyazı yapısı kullanılır.
§  Mensur şiirin düzyazıdan farkı ise iç ahenge ve şiirselliğe sahip olmasıdır.Mensur şiir ses, tema ve söyleyiş bakımından şiire benzer ve şairane bir söyleyişe sahiptir.
§  Temel birimi cümledir
§  Ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı ögeler kullanılmaz.
§  Sanatçının duygularını daha rahat ifade ettiği düzyazı yapısı kullanılır.
§  Düz yazıda şairane bir söyleyişyoktur ve düşünce esas alınır.