Metafizik temel konular nelerdir, belirleyici filozof kimdir?

Metafizik temel konular nelerdir, belirleyici filozof kimdir?

Tanrı (Rasyonel Teoloji) Aristo
Ruh    (Rasyonel Psikoloji) Aristo
Evren (Rasyonel Kozmoloji) Aristo
Ahlak (Etik) Kant