Modern (Batılı tarzda) hikâyenin Türk edebiyatında ortaya çıkışı hakkında bilgi

Modern (Batılı tarzda) hikâyenin Türk edebiyatında ortaya çıkışı hakkında bilgi 
Türk edebiyatında  destanlar, halk hikâyeleri , ve masallarla eski bir temeli olan hikaye ,  14. ve 15. yüzyılda “Dede Korkut Hikayeleri” ile çağdaş hikâye tekniğine yaklaşmıştır.
19. yüzyılda Tanzimat’la gelen yeniliklerle birlikte Batılı anlamda ilk örneğini Ahmet Mithat Efendi “Letaif-i Rivayet ( söylene gelen güzel şeyler ) adlı eserini yazarak vermiş; “Kıssadan Hise” ile bu türü geliştirmiş, Sami Paşazade Sezai : “Küçük Şeyler” adlı eseriyle modern hikâyeyi oluşturmuştur. Bağımsız bir tür olma özelliğini ise Milli Edebiyat döneminde Ömer Seyfettin’le kazanmıştır.