Özgürlük ve sorumluluk ilişkisi ahlak felsefesi çerçevesinde nasıl değerlendirilmelidir?Özgürlük ve sorumluluk ilişkisi ahlak felsefesi çerçevesinde nasıl değerlendirilmelidir?

Özgür iyi ve kötü olandan dilediğini secendir. Sorumluluk özgürce seçilen davranışın sonucuna katlanmadir.
Özgür insanlar yaptıkları eylemden sorumludurlar. Köle, çocuk, deli ve buyruk altında olanlar yaptıkları eylemden sorumlu değiller.