Platon Mağara Metaforunu (benzetme) hangi amaçlar için kullanmıştır?

Platon Mağara Metaforunu (benzetme) hangi amaçlar için kullanmıştır?

1 idea lar teorisini açıklamak
2 Akıl ile episteme ye ulaşılacağını
3 Duyguların yanıltıcı olduğunu
4 Asıl evrenin "idea lar evreni" olduğu
5 Bu evrenin yanılsama olduğunu