Recaizade Mahmut Ekrem’in Servetifünun edebiyatının oluşumundaki rolü nedir ?

Recaizade Mahmut Ekrem’in Servetifünun edebiyatının oluşumundaki rolü nedir ?


Recaizade Mahmut Ekrem Servetifünunun oluşmasına öncülük etmiştir.Yüzyıllardır süregelen edebiyat geleneklerinden kesinlikle vazgeçilmesi gerektiğini savunan  Recaizâde Mahmut Ekrem, , bir bilim ve fen dergisi olan servetifünun'un başına öğrencisi Tevfik Fikret'i getirerek derginin edebiyat dergisi olmasını sağlamış ve yenilikçi gençleri bu dergi etrafında toplayarak Servetifünunun oluşumuna zemin hazırlamıştır.