SERGÜZEŞT ROMANINDAKİ HAKİM ZİHNİYET , ZİHNİYET UNSURLARI

Sergüzeşt romanı Tanzimat dönemi toplumsal yaşamıyla paralellik gösterir. Roman o dönemin zihniyetini birçok yönden yansıtır. 
ROMANDAKİ HAKİM ZİHNİYET UNSURLARINDAN BAZILARI ŞÖYLE :