Serveti Fünun Edebiyatının Önde Gelen Yazarlarının Eğitim Durumları İle Yetişme Tarzları

Serveti Fünun Edebiyatının Önde Gelen Yazarlarının Eğitim Durumları İle Yetişme Tarzları 

1. Servet-i Fünun yazarlarının hemen hepsi Tanzimat döneminde açılan yabancı okullarda öğrenim görmüş, Batı kültürüyle yetişmişlerdir; birkaç dil bilirler.

2. Servet-i Fünuncular, Batı edebiyatını - özellikle de Fransız edebiyatını - yakından izlemiş, anlamışlardır.

3. Hepsinin eserlerinde Fransız edebiyatının ve Batılı akımların etkileri görülür.

4. Divan edebiyatını - aruz ölçüsü dışında - tamamen reddetmişlerdir. Doğu kültürünü iyi bilmezler ve Divan şiirinden hoşlanmazlar.

5. "Sanat için sanat" görüşüyle yazmışlar; bireysel sorunlarını dile getirmişlerdir.

6. II. Abdülhamit'ten ve dönemin siyasal koşullarından nefret ederler. 
Bu dönemde yasayan yazarlar ve sairler genelde batıya yönelik yasamışlardır batıya özenmişlerdir. Fransız edebiyatına bağlı kalmakla birlikte yasamlarını son derece geliştirmişler ve herçesit müzik dinmeye başlamışlar ve batıya gidip tahsillerini ilerletmişler.