SERVETİFÜNUN ŞİİRİYLE DİVAN ŞİİRİNDEN FARKLARI,AYRILAN YÖNLERİ

SERVETİFÜNUN ŞİİRİYLE DİVAN ŞİİRİNDEN FARKLARI,AYRILAN YÖNLERİ  • Divan şiirinde parça güzelliği , Servetifünun şiirinde bütün güzelliği esastır.
  • Servetifünun şiirinde şiir dili düzyazıya yaklaştırılmışken Divan şiirinde "anjambman" özelliği yoktur.
  • Servetifünun şiirinde Divan şiirinde kullanılmayan imgeler kullanılmıştır.
  • Servetifünun şiiri yenilikçi ve Batı'yla eşdeğerken Divan şiiri kalıplaşmış ve geleneksellemiştir.
  • Servetifünuncular  aruz ölçüsünü kullanmışlar ; ancak aruzun dizeler üzerin deki egemenliğini  de yıkarak bir şiirde birden çok kalıba yer vermişlerdir.
  • Divan  şairleri şiirin son biriminde mahlas kullanıyorlarken  Servetifunun şairlerinde mahlas kullanma yoktur.
  • Servetifununda Divan edebiyatı nazım biçimleri terk edilmiştir.