SERVETİFÜNUN TEMSİLCİLERİNİN SANAT ANLAYIŞI MADDELER HALİNDE

SERVETİFÜNUN TEMSİLCİLERİNİN SANAT ANLAYIŞI MADDELER HALİNDE


  • Bu dönem sanat anlayışında estetik kaygılar etkili olmuştur.
  • "Sanat, sanat içindir" ilkesini benimsemişlerdir. 
  • Fransız edebiyatını örnek almışlar, Fransız yazar ve şairlerinden etkilenmişlerdir. 
  • Çağdaş Fransız edebiyatına benzer eserler vermeyi amaçlamışlardır. 
  • Şiirde, Sembolizm ve Parnasizmin; romanda ise Realizm ve Naturalizmin etkisi görülür. 
  • Batı tarzında eserler vermede Tanzimat edebiyatından daha başarılı olmuşlardır. 
  • Dönemlerinin siyasi şartları yüzünden, eserlerinde toplumsal konulara yer vermemişlerdir. 
  • Tanzimat döneminde ele alınan "vatan, millet, adalet, hak hürriyet" gibi konular, Servet-i Fünun döneminde yerini "aşk, üzüntü, mutluluk, doğa güzellikleri" gibi bireysel konulara bırakmıştır. 
  • Halktan ve toplumsal gerçeklerden kopuk bir üst sınıf edebiyatı oluşturmuşlardır.