Tanzimat dönemi Türk romanlarında tarihi ve sosyal konularının işlenmesinin sebepleri nelerdir ?

Tanzimat dönemi Türk romanlarında tarihi ve sosyal konularının işlenmesinin sebepleri nelerdir ?



Tanzimat dönemi romancıları halkı eğitmeyi , aydınlatmayı ve bilinçlendirmeyi amaçladıkları için tarihi ve sosyal konuları işlemişlerdir.