TANZİMAT DÖNEMİNDE ÇIKARILAN GAZETELER TANZİMAT DÖNEMİNDE YAYIMLANAN GAZETELER VE BU GAZETELERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR ? KISACA

TANZİMAT DÖNEMİNDE ÇIKARILAN GAZETELER
TANZİMAT DÖNEMİNDE YAYIMLANAN GAZETELER VE BU GAZETELERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR ? KISACA                    A-Takvim-i Vekaayi (vakayi)  (Olayların Takvimi)

1-1831 yılında resmi bir gazete olarak kurulmuştur.
2-Adını 2. Mahmut koymuş ve Türkçe yazılmıştır.
3-Daha çok resmi bildiriler ve memur tayinlerini bildirirdi.
4-Osmanlı imparatorluğu içinde birliğin korunması amacıyla doğru bilgi vermek amacıyla kurulmuştur.
5-Yabancıların da Osmanlı İmparatorluğu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak
6-Batı dünyasında olup bitenlerden pek haber vermezdi.

                              B-Ceride-i Havadis (Olayların Gazetesi)
        1-1840 yılında hükümet yardımı ile kurulmuş yarı resmi gazetedir.
        2-William Churchiil adlı bir İngiliz tarafından çıkarılmaya başlanmış devlet tarafından da desteklenmiştir.
        3-Çoğunlukla haber olarak memur tayinleri ve günlük polisiye olaylardan ve şehir haberlerinden  bahseder.
        4-Avrupa gazetelerinden alıntılar,magazin olayları,vatan sevgisi gibi makaleler de yayınlamıştır.

                 C-Tercüman-ı Ahval  (Hallerin, Durumların Tercümanı)
        1-1860 yılında Agah Efendi ile Şinasi’nin çıkardığı ilk özel gazetedir.
        2-Şinasi bu gazetede Şair Evlenmesi Komedisi olan tiyatro eserini tefrika etti.
        3-Amaç batıda olanları halka duyurmaktı.
        4-Bu gazetenin çıkması ile Tanzimat Dönemi Edebiyatının başlangıcı olarak da kabul edilir.
         5-Devlet görüşünün dışında halkın düşünceleri ve görüşleri de dile getirilmiştir.


                        D-Tasvir-i Efkar  (Fikirlerin Tasviri)

1-Şinasi tarafından 1862 yılında çıkarılmıştır.

2-
Namık Kemal ilk makalesini bu gazetede yazmıştır.
3-Gazete sadece olayları anlatmakla kalmayıp olaylara yorumda yapmış böylelikle Edebiyat gazetesi olarak da  hizmet vermiştir.
4-Gazete 1865 yılında Namık Kemal’e bırakılmış ve O çıkarmaya başlamıştır.


 DİĞER ÖNEMLİ GAZETELER

Muhbir : Ali Suavi tarafından 1866 yılında İstanbul’da çıkarılmaya başlanmıştır.1867 yılından itibaren Avrupa’da çıkarılmaya devam etmiştir.

Hürriyet: Ziya Paşa ve Namık Kemal tarafından 1868 yılında Londra’da çıkarmaya başlanmıştır.Ziya Paşa daha sonra gazeteyi tek başına Londra ve Cenevre’de çıkarmaya devam etmiştir.

İbret:Namık Kemal tarafından 1871 yılında çıkarılmaya başlanmıştır.

Devir:Ahmet Mithat tarafından 1872 yılında çıkarılmaya başlanmıştır.

Bedir: Ahmet Mithat tarafından 1872 yılında çıkarılmaya başlanmıştır.

Tercüman-ı Hakikat: Ahmet Mithat tarafından 1878 yılında çıkarılmaya başlanmıştır.

Hadika :Namık Kemal tarafından 1872 yılında çıkarılmaya başlanmıştır.

Sıraç: Ahmet Mithat tarafından 1873 yılında çıkarılmaya başlanmıştır.

Basiret: Namık Kemal ve  Ziya Paşa tarafından 1869 yılında çıkarılmaya başlanmıştır.
Sabah: Şemsettin Sami tarafından 1876 yılında çıkarılmaya başlanmıştır.

Vakit: Ahmet Mithat tarafından 1877 yılında çıkarılmaya başlanmıştır.

Diyojen :İlk Mizah dergisidir. Teodor Kasap tarafından 1870 yılında çıkarılmaya başlanmıştır.