Tanzimat yıllarından başlayarak edebiyatımıza yeni edebi türlerin girmesinin sebepleri nelerdir?

Tanzimat yıllarından başlayarak edebiyatımıza yeni edebi türlerin girmesinin sebepleri nelerdir?
Tanzimat'la başlayan Batılılaşma etkisi , Batı'da edebi gelişmelerin takip edilmesi 
  • Batı medeniyetini yakından tanıyan sanatçıların Türk halkında çağdaş medeniyete uymayan düşünüş ve yaşayış tarzını roman , hikaye ve tiyatro gibi yeni türlerle değiştirme düşüncesi 
  • Divan edebiyatındaki türlerin sıkı ve kuralcı tekniğe bağlı olmaları Tanzimat sanatçılarını modern anlamda hikaye ve roman yazmaya itmiştir.