TÜRK EDEBİYATINI ETKİLEYEN SİYASİ FİKİRLER EDEBİYATIMIZA NASIL YANSIMIŞTIR ?

 TÜRK EDEBİYATINI ETKİLEYEN SİYASİ FİKİRLER EDEBİYATIMIZA NASIL YANSIMIŞTIR ?


ÖZGÜN İÇERİK

 Tanzimat edebiyatı dönemin kültürel ve siyasi hareketlerinin sonucu olarak ortaya çıkmış bir dönemdir. Tanzimat Fermanı'nın  yürürlüğe konmasıyla  her alanda bir yenileşme hareketi başlamıştır. Okullarda öğretimin Türkçe'ye dönmesi, gazeteciliğin başlaması ve gelişen milliyetçilik sonucunda edebî yenileşme de beraberinde gelmiş, bu değişmelere uyanan yeni fikir akımlarına paralel olarak ortaya çıkmış, yeni bir medeniyet değişiminin sonucu olarak gelişmiştir.  


 Bu dönemde Batı'daki yenilik ve değişmeleri günü gününe takip eden aydınlar Batı'da ortaya çıkan türleri edebiyatımıza getirmişlerdir.Tanzimat döneminde daha önce edebiyatımızda olmayan birçok edebi tür (makale ,hikaye , roman ,tiyatro vb.) edebiyatımıza girmiştir. Ayrıca aydınlar siyasi anlayışlarını edebi türlerle halka ulaştırmaya çalışmış , edebiyatı halkı eğitmede ve aydınlatmada bir araç olarak görmüşlerdir. Ayrıca edebi türlerde daha önce hiç görülmeyen "hak , hukuk , hürriyet adalet, eşitlik , kanun " gibi temalar sıkça işlenmeye başlanmıştır...Tüm bunlar siyasi fikirlerin edebyata yansıması olarak değerlendirilebilir.