Ziya Paşa , Şinasi , Namık Kemalin ortak özellikleri nelerdir? İlk kez burada

Ziya Paşa , Şinasi , Namık Kemalin ortak özellikleri nelerdir? İlk kez burada


  • Devlet görevinde bulunmuşlardır.
  • Tanzimat 1.Dönem sanatçılarıdır.
  • Toplumcudurlar.
  • Divan edebiyatı nazım biçimlerini (kaside , murabba , terkibi bend) kullanmışlardır.
  • Eleştiri ve tiyatro türünde eser vermişlerdir.