ZİYA PAŞANIN GAZELİYLE FUZULİNİN GAZELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ZİYA PAŞANIN GAZELİYLE FUZULİNİN GAZELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ZİYA PAŞANIN GAZELİYLE FUZULİNİN GAZELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ZİYA PAŞANIN GAZELİYLE FUZULİNİN GAZELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Bu yazımızda sizler için 16.yüzyılın en büyük Divan şairi Fuzuli'nin "Usanmaz mı?" redifli gazeliyle Tanzimat döneminin ünlü şair ve devlet adamı Ziya Paşa'nın "gördüm" redifli gazelini tabloda verilen ölçütlere göre karşılaştırdık...Gazellere aşağıdan ulaşabilirsiniz... 

ZİYA PAŞANIN KİTAPTAKİ GAZELİYLE FUZULİNİN BİR GAZELİNİ KARŞILAŞTIRALIM:(fuzulinin gazeli için tıklayınız...)


ZİYA PAŞA GAZELİ
 FUZULİ GAZELİ
Konu: Zamandaki olumsuzluklar,        
şairin sevgilisine duyduğu aşk
Nazım birimi: beyit                                
 beyit
Uyakdüzeni: aa/ba/ca/da/ea                 
aa/ba/ca/da/ea

Tema: Zamandan şikayet                     
Aşk

Dil: Fuzulinin gazeline  göre    daha sade bir dil             bir dil     
Arapça ,  Farsça kelimelerle yüklü ağır ve sanatlı