Home » » Ziya Paşa'nın diyarı küfrü gezdim beldeler kaşaneler gördüm gazelindeki söz sanatları

Ziya Paşa'nın diyarı küfrü gezdim beldeler kaşaneler gördüm gazelindeki söz sanatlarıZiya Paşa'nın diyarı küfrü gezdim beldeler kaşaneler gördüm gazelindeki söz sanatları

ZİYA PAŞA GAZELİ
Genel bilgiler : 
Ziya Paşa’nın gazelinde Osmanlı'nın geri kalmışlığından , Batı ülkelerinin gelişmişliğinden bahsediliyor. Yöneticilerin eğitime, ilme önem vermediği, insanların zulme uğradığı anlatılıyor. Ziya Paşa bu gazelinde 
  • İçinde bulunduğu zamandan şikayet etmektedir.
  • Eski şiir biçimlerine bağlı kalmıştır. 
  • Yer yer nükteli ve hicivli anlatımlara da başvurmuştur. 
  • Öğüt verici ve ders verici didaktik bir şiir tarzı vardır. 
GAZELDEKİ YENİ KAVRAM VE İMAJLAR , İMGELER

"Hükümet, filozof, Eflatun" gibi sözcükler o dönem için yeni sayılabilecek kavramlardır. Ziya Paşa, Aydınlanma Döneminin etkisini hisstemiş, bilime, aklın üstünlüğüne önem vermiştir.
Küfür diyarı ,salhane , hükümet kapısı , virane-kaşane gibi imgeler kullanılmıştır.

GAZELDEKİ SÖZ SANATLARI

İlk beyitte küfür diyarı denilerek İSTİARE 
Aynı beyitte Ziya Paşa  “kâşâne, vîrâne, dârüşşifâ” imgelerini kullanarak    İSTİAREsanatından ,
kaşane(mükemmeliyet-seçkinlik) -virane (harap , yıkık ) sözcükleri arasında TEZAT 

2.beyittte ünlü filozof Felatun'u hatırlatarak TELMİH (HATIRLATMA) 

4.beyitte "cihan namında bir maktel-i âm( adına cihan denilen insanların katledildiği bir yere ) dizelerinden TEŞBİH (BENZETME) sanatı yapılmıştır.

5.beyitte Ziya denerek Nida(seslenme) sanatı yapılmıştır.
Tepkinizi bildirin:
reklamlar

0 yorum:

Yorum Gönder

Aşağılayıcı, argo, küfür ve kişisel haklara saldırı niteliğindeki yorumlar YAYINLANMAYACAKTIR...bolcevap