2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 185

2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 185
1. Bir yerin yerleşim yeri olarak belirlenmesi ve nüfuslanması hangi koşullara bağlıdır? Araştırınız.

1. İklim
2. Sanayinin gelişmişliği ve iş olanakları
3. İklim
4. Su kaynaklarına yakınlık
5. Ulaşım 

6. Arazinin  tarıma  uygun oması.