2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları,sayfa 220

2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları,sayfa 220
Yukarıdaki haritada, Türkiye’de 2011-2012 yılları arasında illerimizin net göç hızları gösterilmiştir.Bu haritayı incelediğimizde genelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz illerinin bir kısmının hızlı bir biçimde iç göç verdikleri görülmektedir. Bu bölgelerin doğal ve ekonomik koşullarını da göz
önünde bulundurarak bu illerde net göçün negatif olmasının nedenlerini arkadaşlarınızla tartışınız. Aynı tartışmayı, net göç hızının pozitif olduğu iller için de gerçekleştirip göç alan illerimizin genel özelliklerini belirleyiniz.

Ø Bölgesel dengesizlikler
Ø İşsizlik
Ø Tarımsal faaliyetlerin azlığı
Ø Yaşam standardında görülen farklılıklar
Ø Siyasal nedenler