2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 177

2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 177

Yanda, iki Karadeniz türküsünün sözleri verilmiştir. Ayrıca Karadeniz’e ait “horon” oyununun hırçın ve dalgalı Karadeniz’i temsil ettiği söylenir.Buna göre Karadeniz, yöre insanının ekonomik faaliyetlerini ve sosyal yaşamını nasıl etkilemiştir? Karadeniz, yöre insanının başka hangi sosyal
ve kültürel özelliklerini etkilemiş olabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.


Cevap:

Karadeniz sayesinde yöre insanı geçimini balıkçılıktan sağlar.Karadeniz'in hırçınlığı yöre insanında tez canlılık yapmıştır.