2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 203-Ülkemizde 1989-1999 yılları arasında, daha önce ilçe merkezi olan 14 şehrimizin dilsiz bir Türkiye haritası üzerinde yerleşimi

2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 203

Ülkemizde 1989-1999 yılları arasında, daha önce ilçe merkezi olan 14 şehrimiz, yeni oluşturulan illerin merkezi hâline getirilmiştir. Genel Ağ’dan ve çeşitli kaynaklardan yararlanarak bu şehirlerin hangileri olduğunu araştırıp dilsiz bir Türkiye haritası üzerine bu şehirleri yerleştiriniz. İl olduktan sonra bu yerleşmelerin nüfusları ve fonksiyonlarında meydana gelen değişimleri araştırınız. Çalışmanızı bir rapor hâline getirip ürün dosyanıza yerleştiriniz.