2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları,sayfa 140, Türkiye iklimini etkileyen yerel ve küresel faktörler

2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları,sayfa 140,
Türkiye iklimini etkileyen yerel ve küresel faktörler


Yükselti (yerel faktör.)    Bakı (….yerel faktör ….)
Dağların uzanış doğrultusu ( yerel faktör )       Karasallık-denizellik (…yerel faktör….)
Güneşlenme süresi(…....yerel faktör ..….)      Yerel rüzgârlar (…....yerel faktör ….)
Dünya’nın hareketleri (….küresel faktör ….)    Enlem etkisi (küresel faktör)
Yerel basınç merkezleri (…..küresel faktör ..)     Dünya’nın eksen eğikliği (…..küresel faktör...)