2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 224 doğru/yanlış

2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 224

Ç. Aşağıdaki ifadeler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. ( ) Ülkemizde yer alan kasabaların büyük çoğunluğu idari açıdan il merkezidir.
2. ( ) Büyükşehirlerin il merkezi olduğu illerde, merkez ilçelerin dışında kalan ilçeler “taşra ilçeleri” olarak adlandırılır.
3. ( ) Batman, Soma, Zonguldak, Tavşanlı gibi şehirlerimiz özellikle ticaret fonksiyonları sayesinde gelişme imkânı bulmuşlardır.
4. ( ) 2012 yılı itibarıyla, Türkiye’de herhangi bir eğitim kurumundan mezun olan nüfusun yaklaşık yarısı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuştur.
5. ( ) Türkiye’de iç göç hareketi daha çok doğudan batıya ve kırsal yerleşmelerden kentlere doğru gerçekleşmektedir.
6. ( ) Doğu Karadeniz Dağlarında yer alan kırsal yerleşmelerin genelde dağınık olmasının nedeni su
kaynaklarının yetersiz oluşudur.
7. ( ) Büyükşehir sınırları içerisinde yer alan ilçelere merkez ilçe adı verilir.
8. ( ) 1989 yılında il merkezi hâline getirilen Karaman, daha önce Niğde ilinin bir ilçesiydi.
9. ( ) Türkiye’de aritmetik nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il İstanbul, en düşük olduğu il ise
Tunceli’dir.
10. ( ) 2014 yılında Türkiye’nin doğal nüfus artış hızı, dünya ortalamasının altına düşmüştür.