2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 187

2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 187


Öğrendiğiniz bilgiler doğrultusunda, Türkiye’de nüfus ve yerleşmenin dağılışını etkileyen doğal faktörlerle ilgili aşağıdaki şemayı kutu içerisinde verilen faktörlerden uygun olanını kullanarak tamamlayınız.

topografya (yeryüzü şekilleri), iklim, toprak yapısı, dağların uzanış doğrultusu, yükselti, sıcaklık, bitki örtüsü, hidrografya (su kaynakları), eğim-engebe


NÜFUS VE YERLEŞMENİN DAĞILIŞINI 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER