2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 162

       2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 162

       1. Harita 7.3’te gösterilen Türkiye’de doğal bitki örtüsünün dağılışı ile Türkiye’de görülen iklim tiplerinin dağılışını karşılaştırınız. Buna göre, Harita 7.3’te gösterilen ve aşağıda isimleri verilen bitki topluluklarının, hangi iklim tipinde daha yaygın olarak görüldüğünü karşılarına yazınız.


Orman: Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri
Maki:
Akdeniz,Ege ve Marmara Bölgeleri
Bozkır ve antropojen bozkır:
İç Anadolu,Doğu Anadolu ve iç kısımlar ve G.doğu Anadolu bölgeleri
2. Dağ çayırları Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun belli kesimlerinde görülmektedir. Türkiye
fiziki haritasından da yararlanarak Türkiye’de dağ çayırlarının dağılışını etkileyen faktörün hangisi oldu-
ğunu belirleyiniz.

Cevap: Yükselti