2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları,sayfa 185

2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları,sayfa 185

3. TÜİK’in Genel Ağ sayfasını ziyaret ederek yaşadığınız yerleşim biriminin nüfus miktarını öğreniniz. Bu nüfusun genel özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yaşadığınız yerin tarihsel süreçte
nüfusunun gelişimi hakkında bilgi toplayınız.

kaynak:tüik
Yıl
İstanbul Nüfusu
Erkek Nüfusu
Kadın Nüfusu
2015
14.657.434
7.360.499
7.296.935


İstanbul'un nüfusu tarih boyunca dalgalı bir seyir izlemiş­tir. Şehrin nüfusuna dair güvenilir veriler ancak yirminci asır­da elde edilebilmişse de, şehrin nüfusunun tarih içindeki seyrine dair tahminler yapılabilmektedir. İstanbul, nüfusu ne olur­sa olsun, Ortaçağ'dan günümüze dünyanın büyük şehirleri ara­sında yeralabilmiştir. Şüphesiz bu durum tek başına nüfus ile açıklanmamalıdır. Jeostratejik konumu, tarihî ve kültürel zen­ginlikleri ve ekonomisi de bu süreçte etkili olmuştur.