2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları,SAYFA 217

2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları,SAYFA 217


Ders İçi Etkinlik

Aşağıda, Türkiye’de 1988-2008 yılları arasında kadın ve erkek nüfusun iş gücüne katılım oranları
gösterilmiştir. Grafiği inceledikten sonra altta verilen soruları arkadaşlarınızla birlikte cevaplayınız.

1. Türkiye’de erkek nüfusun iş gücüne katılım oranının azalmasında hangi faktörler etkili olmuştur?
 İstihdam oluşturma  kapasitesinin azalması
 İş hayatının talep ettiği gerekli çalışma vasfına sahip bireylerde azalma
2. Türkiye’de kadınların iş gücüne genel katılım oranları 1988 yılında %35 düzeyinden, 2008 yılında %27’ye gerilemiştir. Bu durum üzerinde, Türkiye’de 1980’li yıllarda tarım sektöründe çalışan nüfus oranının %60 iken 2008’de %25’lere düşmüş olması etkili olmuş mudur? Tartışınız.


Tarımda artan makinalaşma etkili olmuştur.