2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları,SAYFA 209

2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları,SAYFA 209
Yukarıda, Türkiye’nin 2012 yılına ait aritmetik nüfus yoğunluğu haritası gösterilmiştir. Haritayı inceleyerek Türkiye’de aritmetik nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu illeri tespit ediniz. Bu illerde nüfus
yoğunluğunun düşük olmasının nedenlerini aşağıda verilen noktalı yere kısaca yazınız.

Burdur
Bolu
Kastamonu
Çankırı
Sinop
Kırşehir
Karaman
Yozgat
Sivas
Erzincan
Tunceli
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Ardahan
Kars
Artvin
Ardaha
Hakkari
Nedenleri:  
·       Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması
·       Ekilebilir tarım alanlarının azlığı
·       Göç hareketleri
·       Hizmet ve sanayi sektörünün gelişmemiş olması