2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 164

2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 164

Fotoğraf 7.2 ve Fotoğraf 7.3’ü karşılaştırınız. İlk bakışta Karadeniz ormanları ile Akdeniz ormanları arasında ne gibi farklılıklar görüyorsunuz? Arkadaşlarınızla bu farklılıkları ve bunların nedenlerini bulmaya çalışınız.


Akdeniz Bölgesinde Orman örtüsü çok yerde çalılık halini almıştır. 

Karadeniz Bölgesinde ise dağların alçak kesimlerinde yaprak döken ormanlar, yükseldikçe yerlerini iğne yapraklılara bırakırlar.