2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 163

     2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 163


Yandaki fotoğraflarda, Karadeniz ormanlarında yaygın olarak görülen kayın ve göknar ağacının yaprakları verilmiştir. Aynı bölgede yer almalarına karşılık, ağaç yapraklarında görülen bu değişikliğin nedenlerini, sıcaklık ve yağış konuları ile biyoloji dersinde öğrendiğiniz bilgilerden de yararlanarak tartışınız.

Cevap:

 Her bitkinin istediği su miktarı farklıdır.Bitkilerin gelişebilmesi için belli bir sıcaklığın olması gerekir. Sıcaklık bir yerdeki bitki türlerini belirler Örneğin ağaçların iğne yada geniş yapraklı olmasını belirler.