6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Evren Yayınları 5. Ünite Ülkemiz ve Dünya Sayfa 77 Düşünüyorum

6. Sınıf Evren Yayınları Düşünüyorum
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Evren Yayınları
5. Ünite Ülkemiz ve Dünya Sayfa 77 Düşünüyorum
3. Etkinlik Soruları ve Cevapları
DÜŞÜNÜYORUM
Aşağıda yerleşmeyi etkileyen faktörleri görüyorsunuz. Bu faktörler ile ilgili soruları cevaplayınız.
 


İKLİM
İnsanlar bazen yaşamaya elverişli olmayan iklim bölgelerine yerleşirler. Sizce bunun sebebi nedir?
Cevap: Mecbur kaldıkları için işten dolayı
 


MADEN YATAKLARI
Ülkeler, sınırlan içindeki maden yataklarını istedikleri gibi işletebiliyorlar mı? Niçin?
Cevap:Büyük devletler işletebiliyor.Küçük devletler işletemiyor.

TİCARET YOLLARI
Ticaret yolları, geçtikleri bölgeleri nasıl etkiler? Açıklayınız?
Cevap: Ekonomik,kültürel,toplumsal anlamda etkiler.

TARIM ALANLARI
Dünyanın her yerinde tarım yapılsaydı ne olurdu? Açıklayınız?
Cevap: Dünya tarım ülkesi okurdu fakat diğer iş kolları gelişmezdi.
 


SANAYİ BÖLGESİ
Sanayide ileri seviyede olan bir ülkenin diğer ülkeler üzerinde etkisi olur mu? Niçin?
Cevap: Sanayileşmiş ülkeler dünya devletler dengesinde söz sahibi olurlar.Önemli kararlarda etkin hale gelirler.