Aşırı uyarılan kişilerde görülen durumlar nelerdir?

Aşırı uyarılan kişilerde görülen durumlar nelerdir?
Aşırı gürültülü, kalabalık ve stresli bir ortamda uzun sure kalan kişilerde hangi durumlar gözlenir? Belirtiniz.
Kuruntu, panik, hayal görme, bazen de zihin işlevlerinde gerileme, davranış bozuklukları görülebilir.