Beytul-hikme'nin kuruluşunu dikkate alarak Abbasilerin bilime verdikleri önem

Beytul-hikme'nin kuruluşunu dikkate alarak Abbasilerin bilime verdikleri önem

   Abbasi Halifesi Memun, 832'de beytü'l-hikme (bilgelik evi) adlı bir akademi kurdu. Burada yunanca, süryanice, farsça ve sanskritçe yapıtlar arapça'ya çevrildi. halife eski bilimsel çalışmaları bulup getirsinler diye elçilerini uzak diyarlara gönderdi.
   Abbasi Halifesi Memun, dünyanın bütün kitaplarını tek bir çatının altında toplayıp onları arapça'ya çevirmek gibi bir hayalin peşindeydi. böylelikle abbasi devletindeki  bilginler de bu kaynaklardan yararlanabilecekti.
   Doğa bilimlerine de ilgi duyan Memun, müslüman bilginlerin antik çağdan beri aktarılan astronomi bilgilerinin doğruluğunu araştırabilmeleri için
gözlemevleri kurdu. bilimler tarihindeki ilk gözlem evleri 10. yüzyılın başında bağdat ve Şam'da kuruldu. bu, belki de dünyadaki devlet eliyle yapılan ilk bilimsel proje sayılabilir.