Bilim teknoloji ve kitle iletişim araçlarının toplumsal değişime etkisi nedir ?

Bilim teknoloji ve kitle iletişim araçlarının toplumsal değişime etkisi nedir ? 


Kitle iletişim araçlarının toplumdaki belli başlı görevleri :


1. Habercilik; 
2. Kamuoyu Oluşturma; 
3. Siyasal Sürece Katılma ve Denetleme; 
4. Eğitim; 
5. Ulusal Bütünlüğün Sağlanması; 
6.Algı yönetimi